http://lhdiving.com.vn

DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀU

CÔNG TY TNHH DV LẶN LAM HỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ CUNG CẤP TÀU DỊCH VỤ PHỤC VỤ NGÀNH DẦU KHÍ. VỚI ĐỘI TÀU CHUYÊN DỤNG VÀ ĐỘI NGŨ THUYỀN VIÊN CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM . LAM HỒNG CAM KẾT SẼ CUNG CẤP CHO QUÝ KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ AN TOÀN, CHẤT LƯỢNG VỚI CHI PHÍ PHÙ HỢP VÀ CẠNH TRANH.

- TÀU NGỌC LONG 06 (AHTS 5150BHP/DPS-1/FFV-1/BP69.9T)

- TÀU NGỌC LONG 02 (AHTS 4825BHP/DPS-1/FFV-1/BP63.72T)