http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN VỆ SINH VÀ KIỂM TRA PHẦN CHÌM TÀU V934 (ARMADA 7801)

Ngày đăng: 11/08/2022

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: VỆ SINH VÀ KHẢO SÁT PHẦN CHÌM TÀU 
  • TÀU: V934 (ARMADA 7801)
  • KHÁCH HÀNG: CTY TNHH VARD VŨNG TÀU
  • ĐỊA ĐIỂM: CẢNG VARD
  • THỰC HIỆN: THÁNG 8, NĂM 2022