http://lhdiving.com.vn

LẶN KHẢO SÁT VÀ SƠN PHẦN CHÌM TÀU FPSO LAM SƠN

Ngày đăng: 19/04/2023

  • TÊN DỰ ÁN: LẶN KHẢO SÁT VÀ SƠN DƯỚI NƯỚC TÀU FPSO LAM SON

  • KHÁCH HÀNG: CTY CP DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PPS)

  • ĐĂNG KIỂM: DNV & VR

  • VỊ TRÍ: MỎ THĂNG LONG ĐÔNG ĐÔ

  • THỰC HIỆN: THÁNG 4, 2023