http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN CẮT VÀ TRỤC VỚT CÁC CỌC BETONG ỨNG LỰC D800 - CẢNG GEMALINK (CÁI MÉP)

Ngày đăng: 12/11/2019

Hạng mục công việc: Cắt và trục vớt các cọc betong ứng lực D800 bị gãy và chìm dưới nước tại cảng Gemalink, Cái Mép, Vũng Tàu.

Khách hàng: Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Phú Xuân.

Tình trạng công việc: Đã hoàn thành.

Ngày thực hiện: từ 17 đến 26/10/2019

Địa điểm: Cảng Gemalink, Cái Mép, Vũng Tàu.