http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN KIỂM TRA, BỌC QUẤN ỐNG CASING GIÀN DAI HUNG 02

Ngày đăng: 09/09/2021

  • CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN LẶN KIỂM TRA VÀ QUẤN BỌC ỐNG CASING WHP 
  • TÊN GIÀN: DAI HUNG 02 WHP
  • KHÁCH HÀNG: CTY CP THIẾT BỊ VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN
  • NGÀY THỰC HIỆN: TỪ NGÀY 02 ĐẾN 13 THÁNG 08 NĂM 2021
  • ĐỊA ĐIỂM: MỎ ĐẠI HÙNG