http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỆN KIỂM TRA PHẦN CHÌM TÀU VÀ HỆ THỐNG XÍCH NEO THAY LÊN ĐÀ CHO FPSO SONG DOC MV19

Ngày đăng: 09/09/2021

  • CÔNG VIỆC: THỰC HIỆN KIỂM TRA PHẦN CHÌM TÀU VÀ HỆ THỐNG XÍCH NEO THAY CHO LÊN ĐÀ 
  • TÊN TÀU: FPSO SONG DOC PRIDE MV19
  • IMO: 8801280
  • ĐĂNG KIỂM: ABS
  • KHÁCH HÀNG: CTY TNHH HẢI DƯƠNG
  • THỜI GIAN THỰC HIỆN: TỪ NGÀY 15 THÁNG 8 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2021
  • ĐỊA ĐIỂM: SONG DOC OILFIELD