http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ TÀU FSO GOLDEN STAR

Ngày đăng: 05/12/2023

  • PHẠM VI CÔNG VIỆC: KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN ĐÀ

  • TÀU: FSO GOLDEN STAR

  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ PTSC

  • ĐĂNG KIỂM: BV & VR

  • VỊ TRÍ: MỎ SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT, VIỆT NAM

  • THỜI GIAN: NOVEMBER, 2023