http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN DOCK TÀU FSO PTSC BIỂN ĐÔNG 01

Ngày đăng: 19/04/2023

  • TÊN DỰ ÁN: UWILD FSO PTSC BIEN DONG 01

  • KHÁCH HÀNG: CTY CP DỊCH VỤ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PPS)

  • ĐĂNG KIỂM: ABS & VR

  • VỊ TRÍ: MỎ HẢI THẠCH - MỘC TINH

  • THỰC HIỆN : THÁNG 4, 2023