http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY CHO LÊN DOCK TÀU HAI DUONG 39

Ngày đăng: 24/02/2023

  •  PHẠM VI CÔNG VIỆC: LẶN KHẢO SÁT PHẦN CHÌM THAY LÊN ĐÀ 

  • TÊN TÀU: HAI DUONG 39

  • ĐĂNG KIỂM: ABS & VR

  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CP HÀNG HẢI DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG

  • ĐỊA ĐIỂM: KHU NEO B6 - VŨNG TÀU

  • NGÀY THỰC HIỆN: THÁNG 02 , 2023