http://lhdiving.com.vn

THỰC HIỂN KIỂM TRA PLEM, RISER, XÍCH NEO SỐ 1 TÀU FSO RẠNG ĐÔNG MV17

Ngày đăng: 19/04/2023

  • TÊN DỰ ÁN: KHẢO SÁT PLEM, RISER VÀ XÍCH NEO SỐ 1 CHO TÀU FSO RẠNG ĐÔNG MV 17

  • KHÁCH HÀNG: MODEC INTERNATIONAL

  • ĐĂNG KIỂM: ABS

  • VỊ TRÍ: MỎ LẠC ĐÀ VÀNG

  • NGÀY: THÁNG 4, 2023