http://lhdiving.com.vn

TRAO GIẢI THƯỞNG AN TOÀN QUÝ III NĂM 2019

Ngày đăng: 08/10/2019

 

TRAO GIẢI THƯỞNG AN TOÀN QUÝ III NĂM 2019

Ngày 07/10/2019, đại diện Ban Giám đốc Công ty, phòng ATCLSK&MT và phòng ĐHSX đã tiến hành trao một số giải thưởng An toàn của Quý III/ 2019 cho một số nhân viên – những người đã có những đóng góp tích cực và nổi bật cho công tác an toàn trong sản xuất của Công ty. Cụ thể như sau:

Giải nhất: Mr. Dương Quang Huy – Thợ máy Đội lặn (14 UA-UC trong Quý III/2019)

Các giải khuyến khích cho một số nhân sự đã có những đóng góp trong công tác khuyến khích thực hiện công tác an toàn trong quá trình thi công tại công trường:

-          Mr. Trần Văn Hùng – Đội trưởng Đội lặn

-          Mr. Phùng Anh Khương – Thợ lặn

-          Mr. Nguyễn Tuấn Khanh – Chuyên viên phòng ĐHSX

Ban Giám đốc Công ty ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của những nhân sự được trao giải thưởng trong công tác xây dựng văn hóa an toàn của Công ty, đồng thời mong muốn chương trình tiếp tục được triển khai toàn diện và có thêm nhiều CBCNV của Công ty đạt được những giải thưởng này.