http://lhdiving.com.vn

Thực hiện Kiểm tra phần chìm tàu OCEAN 01

Ngày đăng: 26/03/2021

- Phạm vi công việc: Thực hiện lặn kiểm tra phần chìm tàu 

- Tên tàu: OCEAN 01

- IMO: 9128350

- Đăng kiểm: PMDS

- Chủ tàu: Cty TNHH TMDV Hàng Hải Sông Lam

- Ngày thực hiện: 24 tháng 03 năm 2021

- Địa điểm: Cảng Thương cảng - Vũng tàu