http://lhdiving.com.vn

Thực hiện Kiểm tra phần chìm thay lên đà cho giàn PVD 5

Ngày đăng: 31/05/2021

  • CÔNG VIỆC THỰC HIỆN: KIỂM TRA PHẦN CHÌM THAY LÊN ĐÀ CHO GIÀN PVD 5
  • TÊN GIÀN: GIÀN PVD 5
  • IMO: 8771124
  • ĐĂNG KIỂM: ABS & VR
  • CHỦ GIÀN: PVD - DRILLING DIVISION 
  • NGÀY THỰC HIIỆN: TỪ 29 THÁNG 04 ĐẾN 06 THÁNG 05 NĂM 2021
  • ĐỊA ĐIỂM: KHU NEO I2 - VŨNG TÀU