http://lhdiving.com.vn

Thực hiện Kiểm tra phần chìm thay lên đà cho tàu HẢI DƯƠNG 19

Ngày đăng: 26/03/2021

- Phạm vi công việc: Thực hiện kiểm tra phần chìm tàu thay cho lên đà

- Tên tàu: HẢI DƯƠNG 19

- IMO: 9597903

- Đăng kiểm: ABS/VR

- Khách hàng: Cty TNHH HADUCO

- Ngày thực hiện: 07 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Khu neo B7 - Vũng tàu