http://lhdiving.com.vn

Thực hiện Kiểm tra phần chìm thay lên đà cho tàu NSH SINGAPORE

Ngày đăng: 26/03/2021

- Phạm vi công việc: Thực hiện lặn kiểm tra phần chìm tàu thay lên đà

- Tên tàu: NSH SINGAPORE

- IMO: 9343754

- Đăng kiểm: NK

- Chủ tàu: Cty Cổ Phần Vận tải biển Trường Phát Lộc

- Ngày thực hiện: 09 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Khu neo B11 - Vũng tàu