http://lhdiving.com.vn

Thực hiện lặn kiểm tra phần chìm tàu thay lên đà tàu SEA MEADOW 29

Ngày đăng: 26/03/2021

- Phạm vi công việc: Thực hiện lặn kiểm tra phần chìm tàu thay lên đà

- Tên tàu: SEA MEADOW 29

- IMO: 9060352

- Đăng kiểm: DNV GL

- Chủ tàu: Cty TNHH HẢI DƯƠNG

- Ngày thực hiện: 29 tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Khu neo B4 - Vũng tàu